   


Peties sąnario tempimo pratimai
Šie pratimai gali būti atliekami, esant peties sąn. kontraktūrai (ribotiems judesiams) ar pajutus kitokią simptomatiką (skausmą, maudimą peties sąn. srityje). Peties sąnario riboti judesiai yra pasekmė įvairių sąnario ligų ar traumų. Tai gan rimta problema, nes ji dažnai koreliuoja su sąnario skausmais. Sąnario kontraktūrą pacientus gali varginti nuo kelių mėn. iki kelių metų. Dažnai ši patologija lengvai nepasiduoda gydymui, todėl pratimai turi būti atliekami kas dieną po kelis kartus. 

Pratimai neturėtų būti atliekami vakare, nes po mankštų padidėjus uždegimui gali varginti naktiniai skausmai. 

Pratimai suskirstyti į penkias grupes, išsirinkite vieną pratimą iš tos grupės (tą, kuris Jums parankesnis ar kurį darant jaučiate geresnį tempimą), darykite ne daugiau 5 pratimų vienos treniruotės metu.

SVARBU: Pooperaciniame laikotarpyje, nedarykite mankštų, nepasitarę su Jus operavusiu gydytojų, tik jis gali nurodyti, kokie pratimai Jums yra saugūs ir kada juos galima pradėti.
1. Žasto spaudimas prie smakro

Pratimas atliekamas gulint, galima ir stovint, bet gulint yra lengviau. Sergančią (operuotą) ranką spaudžiame su sveika ranka prie smakro. Spaudimas turi būti atliekamas į alkūnės sąn. Spaudimą atliekate tol, kol pajusite skausmą ar didelį tempimą, pajutę skausmą laikome tokioje padėtyje apie 30 sek. Atsipalaiduojame ir 30 sek. ilsimės. Kartoti pratimą 5 kartus.
peties sąnario tempimo pratimai - žasto spaudimas prie smakro

peties sąnario tempimo pratimai - žasto spaudimas prie smakro

peties sąnario tempimo pratimai - žasto spaudimas prie smakro

2. Fleksija
 
​​Fleksija prie stalo. Atsistokite priešais stalą, padėkite rankas ant stalo. Kad būtų lengviau, sėsdami ant kėdės sulenkite rankas per alkūnės sąnarius. Plaštakos turi likti ant stalo. Atsiloškite atgal tiek, kad rankos išsitiestų pilnai. Ištiestomis rankomis iš lėto lenkitės link stalo, kad lengviau rankos slystų, po plaštakomis galite pasidėti rankšluostėlį. Lenkitės tol, kol pajusite tempimą per peties sąn. ar skausmą. Tuomet reikia sustoti ir būti tokioje padėtyje apie 30 sek. Dabar galima lėtai grįžti į pradinę padėtį (atsilošti kėdėje) ir apie 30 sek. pailsėti. Kartoti pratimą 5 kartus.

Fleksija gulint. Pratimas atliekamas gulint, galima ir stovint, bet gulint yra žymiai lengviau, nes rankos svoris padeda atlikti šį pratimą. Sergančią (operuotą) ranką už riešo laikote su sveika ranka ir iš lėto leidžiate link galvos. Pajutus skausmą ar didelį tempimą palaikome apie 30 sek. Iš lėto grįžtame į pradinę padėtį ir apie 30 sek. ilsimės. Kartoti pratimą 5 kartus.
peties sąnario tempimo pratimai - fleksija gulint

peties sąnario tempimo pratimai - fleksija gulint

peties sąnario tempimo pratimai - fleksija gulint

Fleksija su lazdele. Pratimas atliekamas gulint, galima ir stovint, bet gulint yra lengviau, nes rankų svoris padeda atlikti šį pratimą. Su abiem rankom suimam lazdelę pečių juostos plote ir iš lėto keliame virš galvos. Pajutus skausmą ar didelį tempimą sergančioje rankoje palaikome apie 30 sek. Iš lėto grįžtame į pradinę padėtį ir apie 30 sek. ilsimės. Kartoti pratimą 5 kartus. Tą patį pratimą galime kartoti lazdelę paėmus plačiai.
peties sąnario tempimo pratimai - fleksija gulint su lazdele

peties sąnario tempimo pratimai - fleksija gulint su lazdele

peties sąnario tempimo pratimai - fleksija gulint su lazdele

peties sąnario tempimo pratimai - fleksija gulint su lazdele

peties sąnario tempimo pratimai - fleksija gulint su lazdele

peties sąnario tempimo pratimai - fleksija gulint su lazdele

3. Abdukcija. 

Abdukcija prie stalo.Atsistokite prie stalo šonu, padėkite sergančią (operuotą) ranką ant stalo. Kad būtų lengviau, sėsdami ant kėdės sulenkti ranką per alkūnės sąnarį. Plaštaka turi likti ant stalo. Atsilenkite į šoną tiek, kad ranka išsitiestų pilnai. Ištiesta ranka iš lėto lenkitės link stalo, kad lengviau ranka slystų, po plaštaka galite pasidėti rankšluostėlį. Lenkiatės tol, kol pajusite tempimą per peties sąn. ar skausmą. Tuomet reikia sustoti ir būti tokioje padėtyje apie 30 sek. Dabar galima lėtai grįžti į pradinę padėtį ir apie 30 sek. pailsėti. Kartoti pratimą 5 kartus.
peties sąnario tempimo pratimai - pasyvus atvedimas, abdukcija

peties sąnario tempimo pratimai - pasyvus atvedimas, abdukcija

peties sąnario tempimo pratimai - pasyvus atvedimas, abdukcija

Abdukcija gulint su lazdele. Atsigulkite ant minkšto kilimėlio. Paimkite lazdelę į abi plaštakas. Serganti ranka turi gulėti šalia korpuso, pilnai ištiesta ir atsipalaidavusi. Su sveika ranka stumiate lazdelę, kartu ir sergančią ranką, kuri turi išlikti ištiesta ir slysti ant žemės. Stumiate tol, kol pajaučiate skausmą ar stiprų tempimą per peties sąn. Tuomet reikia sustoti ir išbūti tokioje padėtyje apie 30 sek. Laikantis už lazdelės sergančia ranka su sveikąją ją grąžinti į pradinę padėtį ir apie 30 sek. pailsėti. Kartoti pratimą 5 kartus.
peties sąnario tempimo pratimai - pasyvus atvedimas (abdukcija) gulint su lazdele

peties sąnario tempimo pratimai - pasyvus atvedimas (abdukcija) gulint su lazdele

peties sąnario tempimo pratimai - pasyvus atvedimas (abdukcija) gulint su lazdele

4. Vidinė rotacija

​​Pratimas atliekamas stovint. Serganti (operuota) ranka nuleista, atsipalaidavus. Su sveika ranka bandome pasiekti sergančią ranką. Lengviausia sergančią ranką suimti už nykščio. Suėmus ją iš lėto traukiame už nugaros. Traukiame link sveikos pusės kol pajusime skausmą ar stiprų tempimą. Jei šis veiksmas mums pasidaro lengvas, paėmę už plaštakos keliam ranką už nugaros į viršų. Serganti ranka neturėtų liestis prie nugaros. Traukiame ar keliame tol, kol pajusime skausmą, pajutę skausmą laikome tokioje padėtyje apie 30 sek. Dabar galima lėtai grįžti į pradinę padėtį ir apie 30 sek. pailsėti. Kartoti pratimą 5 kartus.
peties sąnario tempimo pratimai - vidinė rotacija

peties sąnario tempimo pratimai - vidinė rotacija

peties sąnario tempimo pratimai - vidinė rotacija

peties sąnario tempimo pratimai - vidinė rotacija

Vidinė rotacija su lazdele. Pratimas atliekamas stovint. Serganti (operuota) ranka nuleista, atsipalaidavus. Su sveika ranka virš galvos laikome lazdelę, bandome ją sugriebti su sergančia ranka. Sugriebus lazdelę abiem rankom, sveiką ranką tiesiame virš galvos, serganti ranka kyla kartu su lazdele. Keliame tol, kol pajusime skausmą ar didelį tempimą, tada laikome tokioje padėtyje apie 30 sek. Iš lėto grįžtame į pradinę padėtį ir apie 30 sek. ilsimės. Kartoti pratimą 5 kartus.
peties sąnario tempimo pratimai - vidinė rotacija su lazdele

peties sąnario tempimo pratimai - vidinė rotacija su lazdele

peties sąnario tempimo pratimai - vidinė rotacija su lazdele

5. Išorinė rotacija

Išorinė rotacija kai ranka privesta. Atsigulkite ant minkšto kilimėlio. Alkūnės turi būti prispaustos prie kūno, ypatingai tai liečia sergančią (operuotą) ranką. Į rankas paimkite lazdelę. Venkite sergančios (operuotos) rankos aktyvių judesių. Sveikos rankos pagalba stumkite lazdelę sergančios rankos kryptimi. Sergančios rankos alkūnė, turi likti prie šono, rotacijos judesys vyksta tik per peties sąnarį. Kad būtų lengviau atlikti judesį, sveiką ranką galima atkelti nuo žemės. Šį veiksmą darote tol, kol pajaučiate tempimą ar skausmą per peties sąn. Tuomet reikia sustoti ir laikyti tokioje padėtyje apie 30 sek. Dabar lėtai grįžtame į pradinę padėtį ir apie 30 sek. ilsimės. Kartoti pratimą 5 kartus.
peties sąnario tempimo pratimai - išorinė rotacija su lazdele

peties sąnario tempimo pratimai - išorinė rotacija su lazdele

Išorinė rotacija atvedime. Pratimas atliekamas gulint, lazdelės pagalba. Paimame lazdelę į abi rankas. Abi rankos atvestos 90 laipsnių kampu, per alkūnes sulenktos taip pat 90 laipsnių kampu. Tada bandome atlikti išorinę rotaciją, žastas lieka vietoje, rotacija turi būti iš peties sąnario, stengtis, kad abi rankos dilbių srityse paliestų žemę, o lazdelė būtų virš galvos. Pajutus skausmą ar didelį tempimą palaikome apie 30 sek. Iš lėto grįžtame į pradinę padėtį ir apie 30 sek. ilsimės. Kartoti pratimą 5 kartus. Tą patį pratimą atliekame rotuodami žastą į vidų (spausdami lazdelę prie pilvo). Jei spaudimas prie pilvo pavyksta iš pirmo karto, šio pratimo nekartokite.
peties sąnario tempimo pratimai - išorinė rotacija atvedus gulint su lazdele

peties sąnario tempimo pratimai - išorinė rotacija atvedus gulint su lazdele

Mankštas Jums parengė gyd. ortop.-traumat. Laurynas Matuzonis,
​o demonstravo asmeninis sporto treneris Vytautas Bindokas.
Vytautas Bindokas - asmeninis sporto treneris

 
 info@sportotraumos.lt

 
   
© PigiosSvetaines.lt